Zatrudniaj najlepszych fachowców

Wynajmujemy i leasingujemy specjalistów z wielu branż o szerokim zakresie doświadczenia - od początkujących po bardzo doświadczonych i samodzielnych.

Wynajmij pracowników i zmniejsz koszty pracownicze.

OUTSOURCING A PRACA TYMCZASOWA

Jakie są korzyści
OUTSOURCINGU PRACOWNIKÓW? • Odpowiedzialność
 • Rodzaje prac
 • Okres zatrudnienia
 • Pozostałe obowiązki

OUTSOURCING
PRACOWNICZY

 • Odpowiedzialność za pracownika po stronie agencji
 • Obsługa wszystkich rodzajów prac (brak kwalifikacji prac)
 • Nieograniczony czas wykonywania pracy
 • Pozostałe obowiązki wobec pracownika po stronie agencji

PRACA
TYMCZASOWA

 • Odpowiedzialność po stronie agencji i pracodawcy
 • Obsługa niektórych rodzajów prac (np. dorywcze, sezonowe)
 • Do 18 miesięcy przez okres 36 miesięcy
 • Pozostałe obowiązki wobec pracownika po stronie pracodawcy

Powierz rekrutację najlepszych pracowników najlepszym specjalistom.